Hiiliviisaus

 

Hiiliviisautta on nopeasti vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja vahvistaa vakaasti maailman hiilinieluja.

Suomen metsäpinta-alaa tulee lisätä istuttamalla lisää metsäalueita. Huonoja peltolohkoja ja turvesoita tulee metsittää. Uusia turvepeltoja ei tulisi raivata.

Puurakentamista tulee edistää kaikin keinoin. Rakennus sitoo hiiltä koko olemassaolonsa ajan. Samalla luodaan Suomeen puurakentamisen huippuosaamista.

Metsien ensiharvennusrästit tulee purkaa. Tehdään ilmastoharvennuksia, joissa risukosta saadaan hyvin kasvava metsä.

Maatalousmaan hiilensidontaa tulee vahvistaa. Tämä edellyttää uutta tutkimusta ja maatalouden tukijärjestelmän uudistamista. Yhdistetään luomun parhaat viljelytekniikat, kuten esim. typensidontakasvit ja aluskasvit osaksi tavanomaista viljelyä. Kannustetaan humuksen lisäämiseen viljelymaahan ja peltojen pitämiseen kasvipeitteisinä.

Ennallistetaan soita ja pidetään huolta myös laidunnuksen myötä syntyneistä perinnebiotoopeista.

Meidän tulee toimia kansainvälisesti. Kehityspolitiikassa Suomi kohdentaa lisää rahoitusta hiilinielujen vahvistamiseen kehittyvissä maissa.

 

Yhteystiedot

Marjo Mäkinen-Aakula
Hietalahdentie 117
35220 Eräjärvi

marjoeduskuntaan

@gmail.com

p. 040 7696056

Facebook: Marjo Mäkinen-Aakula - edustajasi

Twitter @Marjo117

Powered by Aava 3