Hiiliviisaus

 

Hiiliviisautta on nopeasti vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja vahvistaa vakaasti maailman hiilinieluja. Maaseudulla asuvaa ei saa rangaista oman auton käytöstä, kun se on välttämättömyys.  On luotava mekanismi, jolla korvataan auton käytön kustannuksia, kun ei ole julkista liikennettä. 

Suomen metsäpinta-alaa tulee lisätä istuttamalla lisää metsäalueita. Huonoja peltolohkoja ja turvesoita tulee metsittää. Uusia turvepeltoja ei tulisi raivata.

Puurakentamista tulee edistää kaikin keinoin. Rakennus sitoo hiiltä koko olemassaolonsa ajan. Samalla luodaan Suomeen puurakentamisen huippuosaamista.

Metsien ensiharvennusrästit tulee purkaa. Tehdään ilmastoharvennuksia, joissa risukosta saadaan hyvin kasvava metsä.

Maatalousmaan hiilensidontaa tulee vahvistaa. Tämä edellyttää uutta tutkimusta ja maatalouden tukijärjestelmän uudistamista. Yhdistetään luomun parhaat viljelytekniikat, kuten esim. typensidontakasvit ja aluskasvit osaksi tavanomaista viljelyä. Näihin on rakennettava taloudelliset kannusteet. 

Meidän tulee toimia kansainvälisesti. Kehityspolitiikassa Suomi kohdentaa lisää rahoitusta hiilinielujen vahvistamiseen kehittyvissä maissa.

 

 

Yhteystiedot

Marjo Mäkinen-Aakula

mmakinenaakula(ät)

gmail.com

p. 040 7696056

Facebook: Marjo Mäkinen-Aakula - edustajasi

Twitter @Makinenaakula

Tukiyhdistys:

Keskeltä Kenttää Pirkanmaan Parhaaksi ry.

Tukitili:

FI27 5311 0020 1455 64

Powered by Aava 3