Kirjoituksiani

 

Oriveden Sanomat 15.3.2023

Maaseudun tulevaisuus on tässä ja nyt!

Pandemia ja Ukrainan sota ovat osoittaneet meille, kuinka haavoittuva nyky-yhteiskuntamme on. Sähkön ja ruuantuotannon hajauttaminen koko maahan mahdollistaa kuitenkin selviämisen tulevaisuuden kriiseistä ja samalla säilyttää elävän maaseudun.

Elämistä maaseudulla tulee tukea parantamalla yrittämismahdollisuuksia, mm. luopumalla yritystoiminnan kiinteistöverotuksesta, purkamalla byrokratiaa ja helpottamalla sukupolvenvaihdoksia. Biokaasuntuotantoa kehittämällä voimme luoda alueellisia energiaekosysteemejä turvaamaan maaseudun energia- ja lannoitetarpeita.

Ruokaketjun tulonjako on saatava nykyistä oikeudenmukaisemmaksi. Myös julkisia hankintakriteerejä laadittaessa tulee varmistaa, että pienetkin yritykset voivat osallistua kilpailutuksiin.

Metsät ovat tärkeä leipäpuu omistajilleen ja lisäksi ne antavat virkistystä luonnossa liikkujille, mutta niiden suojelun tulee aina olla vapaaehtoista. Lunastuslakia on uudistettava vastaamaan nykyaikaa ja maan hinnan on oltava realistinen mm. sähkönsiirtoverkkojen alle jäävän metsän osalta.

Kannatan lämpimästi autoilun verotuksen vaihtoehtoja, jotka perustuvat joukkoliikenteen saatavuuteen ja palveluiden etäisyyteen. Liikkuminen on jokaisen oikeus ja maaseudulla ei ole juuri muuta julkista liikennettä kuin koululaisvuorot. Fossiilitaloudesta irtauduttaessa on autoilun säilyttävä maaseudulla kohtuullisen hintaisena, vaikka kaikilla ei ole varaa siirtyä pois polttomoottoriautoista.

Elävä maaseutu on tärkeä myös kaupunkilaisille. Mikäli maaseudulta loppuvat asukkaat, häviävät samalla palvelut, joita myös kausiasukkaat tarvitsevat. Mökkitien kunto, vaikka talvinen auraus, lähikaupat ja terveyspalvelut ovat tarpeellisia myös kausiasukkaille ja etätyöntekijöille. Harva tulee ajatelleeksi, että moni pieni kunta kaksinkertaistaa väkilukunsa kesäksi.

Nykyinen etätyötrendi mahdollistaa maalla asumisen. Sitä edesauttaa myös uudenlaisten energiaomavaraisten asumismallien kehittyminen. Maaseudulla pärjää halutessaan vähemmällä. Ruokaa saa omasta ryytimaasta, raitis ulkoilma ja lähiluonto sekä mahdollisuus pitää eläimiä lisäävät elämäniloa, vapaudentunnetta ja terveyttä.

Tervetuloa maaseudulle - elämän perusasioiden äärelle!

Marjo Mäkinen-Aakula

Kansanedustajaehdokas (kesk.), Orivesi

 

 

Aamulehti 21.2.2023

Asukkaiden tarpeista lähtevää pienimuotoista kehittämistä kaupunkien kortteleihin

 

Suomen vahvuus kumpuaa kaikista sen alueista – pienistä kylistä suuriin kaupunkeihin. Kotiseutu on ihmiselle tärkeä, oli se sitten Tampereen ytimessä tai pienessä kylässä maakunnan reunamilla. Keskustalaista koko Suomesta huolehtimista on myös suurten kaupunkiemme menestyminen ja kehittäminen.

 

Alueiden mahdollisuuksien tasa-arvon korostaminen on tärkeää, jotta yhteiskuntamme säilyy resilienttinä, joustavana. Jokaisella ihmisellä tulee olla omassa elämässään tunne merkityksellisyyden kokemisesta.  Tunne voi nousta työn ja perheen lisäksi harrastuksesta tai vapaaehtoistoiminnasta.

 

Nykyaikaa luonnehtivat yksinäisyys ja mielenterveysongelmat. Virtuaaliset yhteisöt saattava auttaa, mutta usein somemaailman kuplat vain pahentavat tilannetta. Tarvitsemme oikeita kohtaamisia erilaisten ihmisten kanssa jonkin yhteisen asian tiimoilta. Tarvitsemme kokemusta siitä, että jokainen meistä on arvokas ja että pienilläkin asioilla voi vaikuttaa. Tarvitsemme uuden ajan kaupunkilaista yhteisöllisyyttä, joka kumpuaa omasta elinympäristöstä. Yhteisöllisyyden kautta asukkaat saavat lisää mahdollisuuksia merkityksellisyyden kokemiseen.

 

Maaseuduilla kehittämistyötä tehdään mm. paikallisissa Leader-ryhmissä aluekehitysrahoituksen turvin. Tampereella ja muissa suurissa kaupungeissa tarvitaan samanlaista kyläaatetta kortteleihin. Tästä on jo tehty kokeiluja kaupungeissa eri puolilla Suomea. Rahoitusta tähän toimintaan löytyisi Euroopan aluekehitysrahaston kautta, mikäli niin halutaan. Asukkaiden tarpeista aidosti lähtevä pienimuotoinen paikallinen kehittämistoiminta toisi kaupunkien kortteliyhdistykselle, urheiluseuroille sekä muille järjestöille mahdollisuuden pieniin yhteisöä osallistaviin kehittämishankkeisiin esim. lähiluonnon kohentamiseksi, puutarhapalstojen perustamiseksi, ikäihmisten liikuntatapahtuman organisoimiseksi tai vaikkapa nuorten kokoontumistilojen kunnostamiseksi.

 

Marjo Mäkinen-Aakula

maakuntahallituksen jäsen

aluevaltuutettu

kansanedustajaehdokas, Orivesi (Kesk.)

 

Yhteystiedot

Marjo Mäkinen-Aakula

mmakinenaakula(ät)

gmail.com

p. 040 7696056

Facebook: Marjo Mäkinen-Aakula - edustajasi

Twitter @Makinenaakula

Tukiyhdistys:

Keskeltä Kenttää Pirkanmaan Parhaaksi ry.

Tukitili:

FI27 5311 0020 1455 64

Powered by Aava 3