Marjon arvot

Ihmisten yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia. Ketään ei saa syrjiä sukupuolen, iän, kielen, uskonnon, etnisen taustan tai vammaisuuden vuoksi. Tällä hetkellä yhteiskuntamme on huolestuttavasti jakautumassa voittajiin ja häviäjiin. Haluan pysäyttää tämän eriarvoistumiskehityksen. Ajankohtainen sote-uudistus takaa aiempaa yhdenvertaisemmat sosiaali- ja terveysalan palvelut eri puolilla Suomea.

Alueiden tasa-arvo

Vastustan vallalla olevaa keskittämispolitiikkaa. Kaupungit tarvitsevat maaseutua ja maaseutu kaupunkeja. Maallakin saa asua. Kesäasunnon saa muuttaa vakinaiseksi asunnoksi, mikäli se täyttää energiavaatimukset ja vesi- ja jätevesiasiat ovat kunnossa! Kylissä on oltava palveluja ja edellytyksiä yrityksille menestyä. Nettiyhteyksiä on parannettava valokuituverkoilla, sillä nopeat tietoliikenneverkot ovat asumisen ja työnteon edellytys joka paikassa. Tiestö on pidettävä kunnossa.

Vastuullisuus

Vastuullinen toimintatapa ja rakentava yhteistyö ovat kantava ohjenuora omassa toiminnassani kuntapäättäjänä. Asioista päätettäessä on arvioitava päätöksen sosiaaliset vaikutukset sekä vaikutukset ympäristöön ja talouteen. Päätösten tekeminen luottamushenkilönä on aina tasapainoilua kunnan tarjoamien palvelujen ja talouden välillä.

Keskustalainen ajattelumalli korostaa ihmisen vastuullisuutta kaikessa toiminnassaan. Vastuullinen vapaus ja sukupolvien yli ulottuva ajattelutapa kuvaavat ihmisen vastuuta itsestään huomioiden myös toiset ihmiset sekä tulevat sukupolvet.

 

 

 

 

Yhteystiedot

Marjo Mäkinen-Aakula

mmakinenaakula(ät)

gmail.com

p. 040 7696056

Facebook: Marjo Mäkinen-Aakula - edustajasi

Twitter @Makinenaakula

Tukiyhdistys:

Keskeltä Kenttää Pirkanmaan Parhaaksi ry.

Tukitili:

FI27 5311 0020 1455 64

Powered by Aava 3