Vauvasta vaariin

 

Suomen pitää olla yhteiskunta, jossa on hyvä perustaa perhe ja ikääntyä. Kaikille suomalaisille koko Suomessa on varmistettava hyvän elämän edellytykset.

”Vastuu huomisesta on tässä ja nyt. Se on työtä tulevien sukupolvien hyvän elämän turvaamiseksi. Haluamme lastenlapsillemme mahdollisuuden elää vakaassa maailmassa ja puhtaassa ympäristössä.” Keskustan periaate no. 13.

Suomesta on tehtävä maailman lapsiystävällisin maa. Päävastuu lasten kasvatuksesta on perheellä. Tästä syystä perhevapaauudistusta tehtäessä on muistettava, että perheellä oltava edelleen aito valinnan vapaus. Puolustamme kotihoidontukea. 

”Eksynyt nuori tarvitsee tukemme ja elämälleen merkityksen. Harrastus, kannustus ja luottamus voivat muuttaa suunnan.” Keskustan periaate no. 23.

Jokainen nuori tarvitsee onnistumisen ja osallisuuden kokemuksia. Yksi välittävä, rinnalla kulkeva aikuinen voi riittää muuttamaan nuoren suunnan. Ongelmiin tarvitaan matalan kynnyksen moniammatillisia palveluja. 

Nuorille tulee antaa enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa. Äänioikeusikäraja on laskettava kaikissa vaaleissa 16 ikävuoteen. 

Toisen asteen koulutusuudistusta on paikattava. Tarvitsemme lisää ohjaajia työssäoppimisjaksoille ja oppisopimuskoulutukseen. 

Työelämän tule tukea vanhemmuuden ja työn tasapainoa. Joustavuutta tarvitaan myös huolehdittaessa ikääntyneistä omaisista. Joustavat työajat, osa-aika- ja etätyön mahdollisuudet sekä erilaiset työaika- ja lomapankit tulee saada laajemmin käyttöön.

Syksyllä 2018 tein puoluevaltuustossa esityksen, että työssäkäyville isovanhemmille annettaisiin lakisääteinen oikeus pitää työstään isovanhempainvapaata alle 3-vuotiaan lapsenlapsen hoitamista varten. Myös omien iäkkäiden vanhempiensa hoitamisen tulisi olla nykyistä helpompaa joko työaikaa lyhentämällä tai palkatonta vapaata pitämällä.

”Sukupolvien ketju on vastuun rikas ketju. Sukupolvet huolehtivat toisistaan: vanhemmat lapsistaan - sitten nuoremmat polvet vanhemmistaan. Tätä välittämisen vastuuta haluamme jatkaa.” Keskustan periaate no 12.

Suomeen tulee saada takaisin ikäihmisten ja elämänkokemuksen kunnioitus.  Suomi tarvitsee vanhusasiavaltuutetun rakentamaan vanhusmyönteisempää yhteiskuntaa. Yksinäisyys ja turvattomuus ovat monen ikäihmisen kumppaneita. Tarvitsemme uusia yhteisöllisiä asumistapoja, joissa hoivapalvelut ovat käden ulottuvilla. Omaishoitajien asemaa on parannettava. Heidän asemansa ei saa riippua asuinpaikasta ja määrärahojen riittävyydestä. Takuueläkkeitä on edelleen korotettava ja indeksitarkastusten jäädytyksiä ei tule enää jatkaa. 

 

Yhteystiedot

Marjo Mäkinen-Aakula

mmakinenaakula(ät)

gmail.com

p. 040 7696056

Facebook: Marjo Mäkinen-Aakula - edustajasi

Twitter @Makinenaakula

Tukiyhdistys:

Keskeltä Kenttää Pirkanmaan Parhaaksi ry.

Tukitili:

FI27 5311 0020 1455 64

Powered by Aava 3